50 de molecule sunt în prezent în procedurile de negociere a contractelor cost-volum