A III-a Conferinţă Naţională de Micologie Medicală