Actele profesionale se înregistrează în registrele unice