APMGR şi MS au căzut de acord asupra unei taxe clawback diferenţiate