Asigurările auto obligatorii vor cuprinde şi o cotă pentru fondul de Sănătate