INVITAŢIE pentru psihiatrii români francofoni. Revizuirea CIM-X OMS

Doctorul Jean-Luc ROELANDT, reputat psihiatru francez şeful Centrului (francez) de Colaborare cu Organizaţia Mondialặ a Sặnặtặţii privind cercetarea şi formarea în sặnặtatea mintalặ cu sediul în oraşul Lille (CCOMS, Lille , France, 35-37 rue de la Justice, 59000 LILLE), a transmis foarte recent psihiatrilor francofoni români invitaţia de a se alặtura celor patru centre francofone colaboratoare ale OMS. Acestea vor înfiinţa în curând Comitetului Internaţional Francofon. Scopul este revizuirea CIM-X, capitolul V privitor la tulburările mintale.

Sunt constituite deja grupuri de lucru pentru limba engleză, spaniolă, chineză, japoneză şi rusă. Ele numără cel puţin 500 de psihiatri, psihologi clinicieni, paramedici, care s-au angajat să testeze în limba lor conţinutul noii revizii şi să raporteze observaţiile lor. Se va cere în funcţie de competenţa clinică practică pe care fiecare o deţine ca acesta să răspundă în limba franceză la chestionare ce vor fi transmise pe internet. Activitatea ce se va presta este evaluată la 20 de minute pe lună.

In cazul în care francofonia este reprezentată suficient de bine, studii clinice de teren vor putea fi efectuate în ţările şi în zonele francofone interesate. Este vorba de o activitate specifică ce va necesita participarea utilizatorilor de servicii de sănătate mintală şi a persoanelor care asigură ajutorul acestora, pentru a li se cunoaşte parerea cu privire la noua clasificare.

Pentru orice fel de intrebări suplimentare nu ezitaţi să contactaţi echipa CCOMS de la Lille pe email: ccoms@epsm-lille-metropole.fr

Comentariu: Faptul cặ psihiatrii români sunt consideraţi încặ francofoni şi sunt invitaţi să se alăture colegilor lor elveţieni, francezi, canadieni, marocani... constituie în opinia mea o recunoştere a bunei tradiţii şi a reputaţiei de care medicii români se bucurặ în acest spaţiu cultural-ştiinţific.

Invit pe colegii doritori sặ deschidă acest link şi să aplice.

Dr. Mircea DRAGAN psihiatru, absolvent al Diplomei Interuniversitare, Psihiatria Comunitară, Lille, Franţa.

1 comentariu la “INVITAŢIE pentru psihiatrii români francofoni. Revizuirea CIM-X OMS”

 1. Mircea Dragan a scris:

  Appel des Centres Collaborateurs de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale de Casablanca, Genève, Lille et Montréal pour la création d’un groupe francophone de cliniciens en vue de la révision de la CIM 10
  L’OMS a entrepris de mettre en oeuvre la révision de la 10ème classification internationale des maladies.
  Le chapitre 5 comprend les troubles mentaux.
  Des groupes d’experts internationaux se sont constitués par grands types de troubles mentaux pour faire des propositions. Celles-ci devront être testées dans le monde.
  C’est donc une classification en élaboration conjointe avec les utilisateurs qui est en cours de validation.
  L’OMS tient à ce que la nouvelle classification soit facilement utilisable par les acteurs de terrain de la psychiatrie et du champ de la santé mentale. Elle doit donc être utilisable aisément dans la langue des intervenants et doit intégrer les données culturelles locales. Elle doit aussi être la moins stigmatisante possible pour les usagers des services de santé mentale.
  Ainsi des groupes en langue anglaise, espagnole, chinoise, japonaise et russe se sont constitués. Ils comptent au moins 500 psychiatres, psychologues cliniciens, intervenants médicaux et paramédicaux
  concernés qui se sont engagés à tester les troubles dans leur langue, et à faire remonter les observations à l’OMS.
  Les Centres Collaborateurs francophones se sont engagés à traduire l’ensemble du matériel d’étude.
  Pour que la francophonie soit présente dans la classification, l’OMS et nous avons besoin de vous.
  Merci de vous inscrire sur le site de l’OMS pour la révision de la classification CIM 10, tout simplement en cliquant sur le lien ci-dessous
  http://kuclas.qualtrics.com/SE/?SID=SV_db4JntTQqqFkbTC&SVID=Prod&Q_lang=FR
  Il vous sera demandé en fonction de vos compétences cliniques pratiques de répondre à des questionnaires par internet en français. La charge de travail est évaluée à 20 minutes par mois.
  Par la suite, si la francophonie est suffisamment représentée, des études de terrain cliniques pourront être mises en oeuvre dans les pays et zones francophones intéressés.
  Un travail spécifique nécessitera la participation des usagers et des aidants pour connaître leur avis sur la nouvelle classification.
  Pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse du CCOMS de Lille :
  ccoms@epsm-lille-metropole.fr
  Prof. M. Agoub
  CCOMS Casablanca
  Maroc
  Dr. O. Sentissi
  CCOMS Genève
  Suisse
  Dr. J. L. Roelandt
  CCOMS Lille
  France
  Dr. M. Laporta
  CCOMS Montréal
  Canada

Comentează acest articol