SIUI – un program pentru operatori PC nu pentru medici

În luna ianuarie 2010 am primit din partea conducerii spitalului, în mod verbal, sarcina de serviciu, de a opera direct din cabinet în programul SIUI. Până la această dată operarea era efectuată de către compartimentul de statistică al spitalului. Nu am beneficiat de nici o instruire prealabilă asupra modului de operare. Măsura a avut multe efecte nedorite.Timpii alocaţi pacienţilor s-au scurtat pentrucă se opera în calculator concomitent cu efectuarea consultaţiei. Calitatea actului medical a scăzut. Pe lângă multiplele sarcini ce reveneau deja medicului şi asistentei, mai apărea una total nouă, laborioasă şi nenormată. Zgomotul făcut permanent de tastatură perturbă liniştea consultaţiei psihiatrice şi actul psihoterapeutic. Câţiva pacienţi ne-au atenţionat că suntem mai puţin atenţi cu ei şi că acordăm o atenţie mai mare calculatorului.


Spre deosebire de alte specilităţi clinice, psihiatria are stipulat în Contractul Cadru, prevederi speciale privind normarea timpilor activităţii şi valoarea punctajelor pentru consultaţia iniţială şi pentru cea de control. Lipsită de informare, asistenta de cabinet a operat datele ca şi cum serviciile de psihiatrie prestate ar fi fost ale cabinetelor din celelalte specialităţi clinice. La începutul lunii februarie, de la biroul de statistică mi s-a adus un document cu punctajul lunar realizat de cabinet pe luna ianuarie. L-am semnat, credul. Aşa cum spune zicala românească: ,,ca primarul’’. Punctajul a fost transmis Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, în format electronic. Ca şi cum cabinetul spitalului ar fi un SRL, nimeni din spital nu a verificat şi nu a semnat pentru conformitate aceste documente cu valoare financiar-contabilă. După câteva zile am aflat cu stupoare faptul că raportarea noastră a fost eronată şi că eu sunt potenţial culpabil de o pierdere financiară. Pentru activitatea cabinetului de psihiatrie din ambulatoriu, datorită erorii comise de asistentă şi asumată de mine prin semnătură, spitalul a încasat de 2,7 ori mai puţini bani decât s-ar fi cuvenit să încaseze.


În încercarea de a afla legalitatea sarcinii ce ni s-a atribuit şi de a găsi soluţii la această situaţie, am cercetat legislaţia românească.


Utilizând motoarele de căutare am descoperit următoarele:


1/Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a codificat şi înregistrat toate activităţile profesionale solicitate şi acreditate pe piaţa forţei de muncă din ţara noastră. Profesiunile existente în România sunt compatibile cu profesiunile din ţările europeene. Ele sunt codificate în COR 2009(Clasificarea ocupaţiilor din România 2009).Sistem care


a avut ,,ca obiectiv prioritar alinierea la standardele internaţionale elaborate de Comunitatea Europeană (ISCO-88-COM) şi ONU (ISCO-88), asigurându-se transparenţa informaţiei economico-sociale în domeniul resurselor si utilizării fortei de muncă.’’.Printre principiile care au stat la baza clasificării au fost : obiectivele economice şi sociale, omogenitatea maximă a unităţilor de clasificat, gradul de instruire (nivelul şcolii absolvite); nivelul competenţelor determinat de amploarea şi complexitatea activităţilor care definesc ocupaţiile; gradul de specializare în cadrul aceleiaşi activităţi. Conform acestor principii sunt definite :ocupaţia, meseria, funcţia, profesia.. ,,Profesia este specialitatea (calificarea) obţinută prin studii, iar,, ocupaţia’’ este specialitatea (calificarea) exercitată efectiv la locul de muncă.’’


Sunt patru nivele de clasificare ale ocupaţiilor pe grupe notate cu cifre romane.I grupe majore , II subgrupe majore , III subgrupe minore, IV grupe de bază. Pentru codificare s-a adoptat sistemul zecimal de clasificare constituindu-se grupări conform sistemului:


– 10 grupe majore, fiecare grupă majoră dezagregându-se în 9 subgrupe minore;


– fiecare subgrupă majoră se dezagregă în 9 grupe minore;


– fiecare grupă minora se dezagregă în 9 grupe de bază.


Ocupaţiile (profesiile) de medic specialist, asistent medical şi operator calculator electronic sunt codificate astfel:


-Medic specialist. IV.2 (Grupa majoră 2;Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice);IV.2.2. (Subgrupa majoră 2 Specialişti în biologie, agronomie si stiinţele vieţii);IV.2.2.2. (Grupa minoră 222 Medici şi asimilaţi);222103 Medic specialist


- Asistent medical.IV.3.( Grupa majoră 3 ;Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi). IV.3.2.2. (Grupa minoră 322.Tehnicieni si alţi lucrători în ocrotirea sănătăţii).3221 Asistenţi medicali generalişti.


-Tehnicieni operatori echipamente de calcul. IV.3. (Grupa majoră 3


Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi)IV 3.1.2. (Grupa minoră 312.Operatori si tehnicieni echipamente de calcul şi roboţi industriali). 3122 Tehnicieni operatori echipamnete de calcul.


Legile, normele de aplicare ale acestora şi orice alte reglementări adoptate pe teritoriul României, inclusiv Codul Muncii, trebuie să ţină cont de această clasificare a profesiilor.


Spus mai pe româneşte, nu i se poate trece în fişa postului unui medic specialist, sau unui asistent medical generalist, să presteze şi alte activităţi, precum cea de tehnician operator echipamente de calcul.


Pentru a profesa ca tehnician operator PC, este necesară efecturea unui curs de specializare finalizat cu diplome eliberate de către Ministerul Municii şi de către Ministerul Învăţământului. Fişa postului pentru această profesie prevede sarcini specifice precum: ,,asigură funcţionarea şi comanda calculatoarelor şi a perifericelor aferente pentru memorarea, transmiterea şi prelucrarea datelor, gestionează resursele de calcul pentru a satisface cerinţele utilizatorilor şi asigură imprimarea situaţiilor de ieşire în condiţii de calitate.’’


2/ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 144 din 28 octombrie 2008 prevede pentru asistenţii medicali. ART. 6 .Activităţile exercitate cu titlul profesional de asistent medical generalist sunt:


a) stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate şi furnizarea serviciilor de îngrijiri generale de sănătate, de natură preventivă, curativă şi de recuperare;


b) administrarea tratamentului, conform prescripţiilor medicului;


c) protejarea şi ameliorarea sănătăţii;


d) elaborarea de programe şi desfăşurarea de activităţi de educaţie pentru sănătate;


e) facilitarea acţiunilor pentru protejarea sănătăţii în grupuri considerate cu risc;


f) desfăşurarea activităţilor de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate de către asistenţii medicali generalişti licenţiaţi;


g) participarea la protejarea mediului ambiant;


h) întocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea specifică desfăşurată;


i) organizarea şi furnizarea de servicii de îngrijiri de sănătate comunitară;


j) participarea asistenţilor medicali generalişti abilitaţi ca formatori, la pregătirea teoretică şi practică a asistenţilor medicali generalişti în cadrul programelor de educaţie continuă;


k) pregătirea personalului sanitar auxiliar;


l) desfăşurarea de activităţi de educaţie în instituţii de învăţământ pentru pregătirea viitorilor asistenţi medicali.


Paragraful,, h’’ care se referă în clar la faptul că asistentul medical întocmeşte rapoarte scrise. Textul legii nu face nici o referire la prelucrarea de baze de date statistice şi de raportare pe suport informatic.


3/Privitor la obligaţia de serviciu a medicului specialist de a raporta el personal operând în program SIUI, nici Contractul Cadru pe 2009 al LASS, nici legea 95/2006, nici Codul Deontologiei Medicale nu prevăd astfel de activităţi.


În aceste condiţii ar fi normal ca medicilor specialişti şi asistenţilor


lor, să nu li se mai delege alte competenţe pe care legile organice ale României şi normele CE, nu le prevăd.


Ministerul Sănătăţii împreună cu conducerea CNAS ar trebui să găsescă de urgenţă o soluţie prin care operarea în sistem SIUI să se efectueze cu respectarea legislaţiei muncii şi a legislaţiei medicale în viguare.


În SIUI nu ar mai trebui să opereze medicii specialişti şi asistenţii medicali, ci conform reglementărilor COR 2009, numai Tehnicienii operatori echipamente de calcul.


4 comentarii la “SIUI – un program pentru operatori PC nu pentru medici”

 1. monica flueraru a scris:

  Foarte BINE SCRIS SI DOCUMENTAT CU ARGUMENTE ARTICOLUL TAU :la mine in spital ,se ocupa statisticianul cu raportarea datelor ;e adevarat ca la biroul internari opereaza asistenta medicala …deci ,mai avem de rectificat si noi …

 2. andrei a scris:

  Acest program a fost conceput pentru informatizarea sistemului sanitar. Nu vad niciun impediment ca asistentii sa opereze in SIUI. Este practic evidenta activitatii dumneavoastra, in format electronic. Nu se poate spune ca sunteti prelucratori de date, deoarece nu le prelucrati. Tehnologia a avansat si trebuie sa tinem pasul cu ea. Mai nou, Domnule Doctor la scolile sanitare, se fac si ore de informatica, in care asistentii sunt pregatiti pentru a putea sa lucreze pe calculator. Nu sunt de acord cu dumneavoastra ca un operator trebuie sa introduca datele deoarece acesta nu are cunostinte de specialitate.

 3. Mircea Dragan a scris:

  Stimate Domn
  Va multumesc pentru interventia civilizata.
  Nu am reusit sa va conving prin argumentele ce vi le-am furnizat pana acum. Este vina mea.Le voi relua; (asa cum voi inainta pe acesta tema si un memoriu scris catre Presedintele CNAS la fel cum i-am prezentat situatia respectiva si domnului Secretar de Stat al MS domnul Prof.dr.Strainu Cercel in data de 5 martie 2010; atunci cand a vizitat spitalul unde lucrez).
  Iata unele dintre argumentele JURIDICE si PROFESIONALE:
  1.Contractul cadru pe 2009(ca si proiectul sau pe 2010) nu prevede in activitatea de furnizare de servicii medicale si alte tipuri de operatii(servicii) , altele decat cele medicale.Cele medicale sunt normate ca timp si ca forma si se puncteza ca atare.Nu mai exista alti timpi care sa fie realocati acestei activitati de raportare informatica.
  Noi avem deja in sistemul ambulatoriu, cam 4 tipuri de raportare scriptica reglementate prin lege:fisa de dispensarizare, registrul de consultatii obisnuite, raportarea pe format de hartie catre CJAS si cea catre DSP.Mai exista si un centralizator de activitate zilnica.
  2.Ar trebui in conformitate cu ceeace dvs .afirmati ca mie si asistentului medical cu care lucrez, sa ni se treaca in fisa postului activitati de prelucrare-raportare de date pe format si electronic.Fapt ce nimeni nu are curaj sa il faca.Pentruca:
  a/ acest lucru nu a fost prevazut de legiuitor;asa cum am aratat in articol.Daca legiuitorul nu a prevazut , atunci d.p.d.v. juridic faptul nu este permis.
  b/ daca totusi s-ar face, ar trebui sa incalcam Legea 95/2006 si Contractul Cadru.(cel putin).Adica sa scurtam timpii de consultatie, in favoarea raportarii informatice; sau sa lungim programul de lucru solicitand ore suplimentare pentru prelucrare statistica de date informatice.Ceeace, iar nu este legal si nu se poate autoriza.
  c/Lucrul cu PC implica sporuri de salariu si diplome eliberate de catre Ministerul Muncii si de catre Ministerul Invatamantului.Cu trimitere din partea angajatorlui si cu plata cursului respectiv.
  d/Mai implica si o normare a timpului de munca, ( pe plan national ). Normarea nu o pot face decat ,,normatorii”. Acestia sunt acele persoane autorizate de lege sa normeze timpii de munca(auditori) si sa raspunda de faptul ca nu au incarcat in exces activitatea salariatului, sau nu au diminuat-o sub normativul national.
  e/ Codul Muncii este suveran in Romania si el se afla ca norma juridica sub Constitutie.De aplicarea corecta a sa raspunde in principal Ministerul Muncii.Acesta elaboreaza legile ce se supun spre aprobare Parlamentului.
  f/Codurile CAEN sunt coduri europeene.Legislatia CE este deasupra celei interne care (cum stim bine) si trebuie sa fie adaptata; fiind obligatorie. Codurile COR 2009 elaborate de MMSS sunt obligatorii pentru toate ministerele. Activitatea profesionala din Romania fiind astfel compatibila cu cea din CE. Dupa aceste coduri se elaboreza prin lege fisa postului pentru fiecare profesie. Va rog sa accesati : http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/250110comunicat_COR.pdf.
  Privitor la ,, evolutia ” din scolile sanitare post liceale a programei de invatamant ; sunt perfect de acord. Tinerii absolventi trebuie sa aibe minime cunostinte teoretice si practice privitor la utilizarea PC.
  Asta nu le modifica cu nimic FISA POSTULUI si obligatiile de serviciu stabilite de legiuitor in calitate de asistenti medicali generalisti(moase).
  Sper ca nu mai trebuie sa va aduc la cunostinta ca orice activitate a asitentului medical se supervizeaza de catre medic, care semneaza si raspunde de activitatea asistentului medical.Daca asistentul medical ar prelucra date statistice in loc sa faca programari, invitari in cabinet, triaj epidemiologic, raportari scrise privind activitatea, injectii ,vaccinari, catagrafieri, pansamente, etc.. atunci el ar deveni ,,Tehnician operator echipamente de calcul”.
  Filozofic vorbind, punctul dvs. de vedere daca ar continua sa fie aplicat ,, modus operandi benevolentis” ar conduce la haos sanitar si la deturnarea grava de la activitatea profesionala pentru care au fost calificati atat medicul specialist , cat si pe asistentul medical.
  In alte tari din CE o astfel de ,,ingerinta” se sanctioneaza imediat prin eliminarea imediata din activitate a persoanei; cu retragerea dreptului de practica de catre Ordinul Medicilor si de catre cel al Infirmierilor(tehnicinienilor medicali).Rog cititi codurile franceze:CCAM =classification commune des actes medicaux.
  http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5974
  Cu stima
  MD

 4. Radulescu Tiberiu a scris:

  Suntem in 2016…sistemul a invins!

Comentează acest articol