Cardul de sănătate va mări birocraţia în sistemul medical