Cetăţenii nu vor plăti cardul naţional de asigurări de sănătate