CMR solicită renunţarea la obligativitatea prescripţiei electronice