Coaliţie a profesionişitlor din sănătate în vederea demarării mişcărilor de protest