Conferința internaţională RESTART 2014 – Finanțarea sănătății din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014-2020