Conferinţa Naţională de Medicină Aplicată la Educaţie Fizică şi Sport “Iuliu Haţieganu”