Cuantumul pentru dauna morală se va stabili prin legislaţia secundară