Dacă doleanţele pe care le-am cerut vor fi rezolvate, vom propune suspendarea grevei