Din 2014 e posibilă preluarea la Bucureşti a activităţii sucursalei ieşene a Institutului Cantacuzino