Dispozitivele medicale din unităţile sanitare care nu mai sunt în contract cu CAS, inventariate