Drepturile pacientului pot fi cuprinse în Legea sănătăţii