După descentralizare, activităţile de control şi inspecţie sanitară rămân în competenţa MS