“Făgăraşul speranţei” sau despre credinţa în vindecare