La Institutul Cantacuzino, oricine este vinovat va răspunde