Managerii de spitale: coplata este binevenită în lipsa altor soluţii de finanţare