Ministerul Sănătăţii a agreat conţinutul Contractului Colectiv de Muncă