Monografie a Medicinei Interne, lansată la UMF de decanul de vârstă al universitarilor, Nicolae Barbu