Patologia respiratorie în practica medicală curentă, ediția a IV-a