Persoanele care refuză cardul de sănătate pot face dovada de asigurat pe baza unei adeverințe