Premiile UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca 2014 – performanță în învățământul medical