Prin contractele cost-volum mai mulți pacienți vor beneficia de tratament