Prin reorganizarea Institutului Național de Transfuzie pacienții își vor putea deconta tratamentul