Proiectul Legii Sănătăţii va fi supus spre dezbatere publică în această lună