Publicarea rezultatelor evaluării HTA, pas major făcut de autorităţi în folosul pacienţilor