Respectăm toate graficele asumate cu organismele internaţionale