Se vor cunoaşte sumele necesare pentru plata arieratelor spitalelor