Semnarea actelor adiționale la contractele cu furnizorii de servicii medicale se derulează normal