Specialişti OMS în licitaţii centralizate oferă sprijin MS