Specificaţiile tehnice privind achiziţiile publice, în dezbatere