352 de centre de permanenţă sunt în relaţie contractuală cu CNAS si alte 27 vor să încheie contracte