6,9% din PIB este un procent minimal pentru alocarea destinată sănătății