A fost lansat draftul de studiu de fezabilitate pentru Spitalul Regional Craiova