A XIII-a Conferinţă Naţională de Fizică Medicală, 7-8 noiembrie 2015, Cluj Napoca