Absolvenții UMF ”Carol Davilla” și UMF ”Iuliu Hațieganu” vor putea profesa în Israel