Adriana Cotel – numită preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate