Afirmaţiile privind dezinfectarea instrumentarului cu săpun la SUUB sunt nefondate