Am avut un prim trimestru cu crize gestionate eficient și cu îndeplinirea primelor măsuri din Programul de guvernare