Asociaţiile de pacienţi susţin solicitările medicilor de familie