Biletele de trimitere noi au fost tipărite şi distribuite în teritoriu