Bunele practici în antibioterapie: respectate de 70% dintre spitalele analizate