Calitatea pregătirii profesionale a asistenţilor medicali s-a degradat