Categoriile profesionale din sănătate nu pot fi tratate cu unități de măsură diferite