CE a avizat favorabil suspendarea temporară a exportului de vaccin ROR